Jens-Kristian Lütken

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Mærkesager

En tryg og ren by

København skal være en tryg by uden bander og skyderier. Det er udansk at skulle frygte for at gå på gaden. Vi skal sætte hårdt og kontant ind over for ban­derne. Første skridt er at fratage bandemedlemmerne deres offentlige ydelser.

Venstre vil oprette et ordenskorps, der skal skabe tryghed for borgerne. Ordenskorpset skal også sørge for, at der ikke bliver smidt skrald og flasker i gaderne hver weekend. Derudover vil Venstre styrke renhold, således at København ikke flyder med affald og overfyldte skraldespande.


Danmarks bedste folkeskole

København skal have Danmarks bedste folkeskole. Flere af kommunens skoler er så fagligt svage, at op imod halvdelen af eleverne ikke lærer at læse og regne. Det kan vi ikke være bekendt; derfor skal skolerne blive langt bedre til at flytte den enkelte elev. Samtidig skal elever, der ødelægger og forstyrrer un­dervisningen, fjernes fra klasserne og i stedet tilbydes et andet forløb. Venstre vil fortsætte renoveringen og nybygningen af skoler i København. Det er vigtigt, at der er både dagsinstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter i de nye byområder, som for eksempel Ørestad og Nordhavn. Det er ikke nok bare at bygge boliger. Vores børns daginstitutioner og skoler er kernevelfærd, der skal prioriteres.


Plads til både biler og cykler

En stor del af københavnerne bruger cyklen til at komme rundt i byen. Det er godt, og vi skal styrke mulighederne for sikkert at cykle rundt i byen. Det er imidlertid ikke alle, der kan nøjes med en cykel, hvis en hektisk daglig­dag skal hænge sammen. Vi skaber nemlig ikke verdens bedste cykelby ved at forfølge bilisterne. I stedet skal der være plads til både cyklister og bilister. Det kræver, at der anlægges flere parkeringspladser i stedet for at nedlægge parkeringspladser, som det sker i dag. I Ørestad og Nordhavn betaler beboerne op til 16 gange mere for at parkere end i resten af byen. Den urimelige forskelsbehandling skal stoppes. De nye byområder skal ikke betale resten af kommunens gæld i By&Havn.