STOP DEN URIMELIGE HETZ MOD BILISTERNE I KØBENHAVN

Vi skal ikke jage bilerne ud af byen, men sikre at der er plads til alle i trafikken. Mange københavnere har behov for en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Der skal være tilstrækkeligt med parkeringspladser i hele byen, og der skal investeres i metro til alle bydele og flere cykelstier.


Lavere parkeringspriser i Ørestad

Det er hamrende urimeligt, at parkering i Ørestad er mange gange dyrere end i resten af København. Det er en uretfærdig forskelsbehandling, at Ørestad i praksis er pålagt en ekstraskat, der betaler for resten af byens gæld. Beboerne i Ørestad skal have mulighed for at parkere til samme pris som alle andre københavnere med en beboerlicens. Det bruger jeg enhver lejlighed i Borgerrepræsentationen til at kæmpe for.

BØRNENES KØBENHAVN

Vi skal have Danmarks bedste skoler i København. Folkeskolen skal også være et tilbud til de fagligt bedste elever. Vi skal sætte massivt ind mod mobning og mistrivsel. Børn med psykiske udfordringer skal have krav på hurtig udredning. Kvaliteten af daginstitutionerne skal løftes, og vi skal blive bedre til at fastholde de gode pædagoger.


FLERE IDRÆTSFACILITETER

Der skal investeres meget mere i nye idrætsfaciliteter, og de eksisterende skal udnyttes bedre end i dag. Flade tage på f.eks. parkeringshuse skal bruges til udendørs fitness eller basketball. Vis skal have flere svømmehaller i København. Langs havnen skal der være flere steder med mulighed for vinterbadning.

ET GRØNT KØBENHAVN

Jeg ønsker et København, hvor der er mere valgfrihed, bedre muligheder for iværksætterne og hvor byudviklingen sker med respekt for byens historie og sjæl. Jeg ønsker et grønt København, hvor vi tager nye og smarte løsninger i brug for at tage hensyn til klima og miljø.