Jens-Kristian Lütken

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation og folketingskandidat

Mærkesager

Et trygt København og et Grønt Danmark

København skal være en grøn by, hvor der er rart at bo. Vi skal have en havnetunnel, som leder trafikken under havnen og udenom byens centrum. Det vil give mere ren luft og betyde færre bilkøer i centrum af vores dejlige by. Metroen skal fortsat udvides, så alle bydele får adgang til hurtig og grøn transport. Vester Remisepark skal være et grønt åndehul og ikke en pengemaskine for staten og kommunen. Der skal være plads til både boliger, erhverv og idrætsfaciliteter.

Vi skal passe godt på Danmark, og derfor er der brug for en stram udlændingepolitik. Vi skal tage ansvar for de mennesker, som er forfulgte og lider nød, men vi hjælper langt flere, hvis det foregår i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal sendes hjem, og EU-borgere der begår kriminalitet i Danmark skal afsone i deres hjemland. Kvalificeret arbejdskraft skal have let adgang til Danmark, således at dem som vil bidrage kan få lov til det.

Fagligheden skal være i top i vores skoler. Folkeskolen skal ikke vælges fra på grund af manglende faglighed. Nogle steder i København falder folkeskolen helt igennem med elendige karakterer og dårlig trivsel. Det skal der rettes op på. Folkeskolen skal være et sted, hvor eleverne lærer, og hvor det er rart at være. Folkeskolen skal kunne rumme alle, men inklusion må ikke betyde at undervisningen bliver ødelagt for flertallet.

Staten er medejer af By & Havn og derfor medansvarlig for de skyhøje parkeringspriser i Ørestad og Nordhavn. Det er ikke rimeligt og det skal der ændres på. Det kræver at sagen bliver taget op i Folketinget. Jeg vil kæmpe for lavere parkeringspriser i de p-anlæg som staten er medejer af i Ørestad og Nordhavn.