Jens-Kristian Lütken

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Jens Kristian Lytken

Et trygt København

Jeg arbejder for et København, hvor der både er plads til

cyklister og bilister. Vi skaber ikke en grøn cykelby ved at forfølge bilisterne. København skal være en tryg by fri for bander og kriminelle udlændinge. Vi skal have gode daginstitutioner og skoler tæt på borgere - også i de nye byområder